Gjaldskrá

Einingaverð frá 1. janúar 2020    439- krónur

ATH – Greiðsluþátttaka SÍ á aðeins við um rauðu gjaldliðina

Númer

Lýsing

Einingar

Krónur

60-002-01 Viðtal og skoðun gigtarlæknis 21.5 9438.5
60-002-02 Endurkoma 20 8780
60-002-12 Nýkoma 15 6585
60-003-01 Álag vegna sérhæfðs mats 10 4390
60-003-02 Vefjagigtarfræðsla 17 7463
60-001-01 Viðtal skemmra en 15 mínútur 14 6146
60-002-03 Fjarlækningar (símafundur/myndsamtal) 17 7463
60-002-20 Rafræn samskipti (einföld samskipti/símtal/heilsuvera/tölvupóstsamskipti/endurnýjun 1-3 lyfseðla 12 5268
60-002-21 Rafræn samskipti (flókin samskipti taka þó ekki lengri en 20 mínútur/lyfjaumsókn/lyfseðlar 25 10975
60-002-22 Rafræn samskipti (flókin samskipti/símtal/myndsamtal/heilsuvera/tölvupóstsamskipti/endurnýjun meira en 3 lyfseðla – eftirlit með meðferð, greiningu læknisverk sem tekur 20-25 mínútur 38 16682
60-002-23 Rafræn samskipti (flókið mat, greiningarviðtal, umsókn um lyfjameðferð, tilvísun frá öðrum heilbrigðisstarfsmanni, stutt eftirlitssímtal innifalið (vinna við læknisverk er 30-40 mínútur) 50 21950
FT-001-04 Rafræn samskipti 12 5268
FT-002-04 Fjarlækning 25 10975
       
60-004-01 Vitjun 25 10975
60-002-13 Umsókn um líftæknilyf 15 6585
60-002-14 Umsókn um lyfjaskírteini 10 4390
60-002-15 Flókin lyfjameðferð (hafin – cDMARDs/bDMARDs) 15 6585
60-002-04 Flókin lyfjameðferð (eftirlit – cDMARDs/bDMARDs) 10 4390
60-002-05 Einkvörðun (DAS28, BASDAI, ASDAS, HAQ) 6 2634
60-002-06 Fjölkvörðun (DAS28, BASDAI, HAQ) 12 5268
60-002-07 Greining á tilvísun 5 2195
60-002-08 Skráning í gagnagrunna (t.d. Icebio) 10 4390
60-002-09 Símtal/tölvupóstur – eftirlit 7 3073
60-002-10 Viðtal við sérhæfðan heilbrigðisstarfsmann (hjúkrunarfræðing, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa) 20 8780
60-002-11 Þvegfaglegur fundur (samráðsfundur 2 starfsmanna eða fleiri, 20 einingar bætast við hvern starfsmann umfram 2) 60 26340
60-002-25 Yfirferð á blóðrannsóknum 5 2195
60-002-26 Vottorð fyrir hverjar 15 mín af vinnu 30 13170
       
Rannsóknir    
60-005-01 Hjartarit (ekg) – úrlestur innifalinn 6.5 2853.5
60-005-02 Spirometria með vitalograf eða sambærilegum spirometer 6.5 2853.5
60-005-03 Liðómskoðun af smáum lið/sinamein 10 4390
60-005-04 Liðómskoðun af stórum lið (hné, olnbogi, ökkla) 15 6585
60-005-05 Liðómskoðun af flóknum lið (öxl, mjöðm, úlnliður, rist) 20 8780
60-005-06 Liðómskoðun 7/10 liðum (stöðluð mæling) 25 10975
60-005-07 Liðómskoðun af 28 liðum (þátt í heildarmati – nýkoma) 30 13170
60-005-08 Ómstýrð ástunga/sýnataka (leggst við ástungu) 15 6585
60-005-09 Ómskoðun af slagæðum (GCA greiningarskimun) 20 8780
60-008-01 Liðvökvarannsókn (mucinleit- kristallaleit) 10 4390
       
Inngrip/meðferð    
60-006-02 Deyfing fyrir inngrip 5 2195
60-006-03 Ástunga vegna flókinna sinameina (trigger finger, De Quervain, Carpal Tunnel) 15 6585
60-006-01 Ástunga vegna einfaldra sinameina (Inndæling í sinafestur) 10 4390
60-007-03 Liðstunga í aðra liði en mjaðmarliði 10 4390
60-009-01 Liðstunga í mjaðmarlið 15 6585
60-009-04 Skoðun og mat á háræðalykkjum í naglbeð 10 4390
60-009-03 Meðferð Duputren’s herslis 30 13170
60-007-02 Innhelling á líttæknilyfi/önnur innrennslislyf – fyrir hvern hálftíma sem lyfið rennur inn 10 4390
60-007-01 Húðsýnataka 10 4390
60-009-02 Tekið stungusýni til meinfrumurannsókna 15 6585
60-010-01 Munnvatnskirtilssýnataka 25 10975
60-010-02 Vöðvasýnataka 25 10975
60-010-03 Efnisgjald við sterainnspýtingu L 6 2634
60-010-04 Efnisgjald við sterainnspýtingu D 5 2195
án kóða Parafín vaxbað 10 4390