Gjaldskrá – Heilsuklasinn

Gjaldskrá

Einingaverð frá 1. janúar 2020    439- krónur

ATH – Greiðsluþátttaka SÍ á aðeins við um rauðu gjaldliðina

Númer

Lýsing

Einingar

Krónur

60-002-01 Viðtal og skoðun gigtarlæknis 21.5 9438.5
60-002-02 Endurkoma 12 5268
60-002-12 Nýkoma 16,5 7243,5
60-003-01 Álag vegna sérhæfðs mats 10 4390
60-003-02 Vefjagigtarfræðsla 18,7 8209,3
60-001-01 Viðtal skemmra en 15 mínútur 14 6146
60-002-03 Fjarlækningar (símafundur/myndsamtal) 18,7 8209,3
60-002-20 Rafræn samskipti (einföld samskipti/símtal/heilsuvera/tölvupóstsamskipti/endurnýjun 1-3 lyfseðla 13,2 5794,8
60-002-21 Rafræn samskipti (flókin samskipti taka þó ekki lengri en 20 mínútur/lyfjaumsókn/lyfseðlar 27,5 12072,5
60-002-22 Rafræn samskipti (flókin samskipti/símtal/myndsamtal/heilsuvera/tölvupóstsamskipti/endurnýjun meira en 3 lyfseðla – eftirlit með meðferð, greiningu læknisverk sem tekur 20-25 mínútur 41,8 18350,2
60-002-23 Rafræn samskipti (flókið mat, greiningarviðtal, umsókn um lyfjameðferð, tilvísun frá öðrum heilbrigðisstarfsmanni, stutt eftirlitssímtal innifalið (vinna við læknisverk er 30-40 mínútur) 55 24145
FT-001-04 Rafræn samskipti 12 5268
FT-002-04 Fjarlækning 25 10975
       
60-004-01 Vitjun 27,5 12072,5
60-002-13 Umsókn um líftæknilyf 16,5 7243,5
60-002-14 Umsókn um lyfjaskírteini 11 4829
60-002-15 Flókin lyfjameðferð (hafin – cDMARDs/bDMARDs) 16,5 7243,5
60-002-04 Flókin lyfjameðferð (eftirlit – cDMARDs/bDMARDs) 11 4829
60-002-05 Einkvörðun (DAS28, BASDAI, ASDAS, HAQ) 6,6 2897,4
60-002-06 Fjölkvörðun (DAS28, BASDAI, HAQ) 13,2 5794,8
60-002-07 Greining á tilvísun 5,5 2414,5
60-002-08 Skráning í gagnagrunna (t.d. Icebio) 11 4829
60-002-09 Símtal/tölvupóstur – eftirlit 7,7 3380,3
60-002-10 Viðtal við sérhæfðan heilbrigðisstarfsmann (hjúkrunarfræðing, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa) 22 9658
60-002-11 Þvegfaglegur fundur (samráðsfundur 2 starfsmanna eða fleiri, 20 einingar bætast við hvern starfsmann umfram 2) 66 28974
60-002-25 Yfirferð á blóðrannsóknum 5,5 2414,5
60-002-26 Vottorð fyrir hverjar 15 mín af vinnu 33 14487
60-002-24 Forfallagjald 13,2 5794,8
Rannsóknir    
60-005-01 Hjartarit (ekg) – úrlestur innifalinn 6.5 2853.5
60-005-02 Spirometria með vitalograf eða sambærilegum spirometer 6.5 2853.5
60-005-03 Liðómskoðun af smáum lið/sinamein 11 4829
60-005-04 Liðómskoðun af stórum lið (hné, olnbogi, ökkla) 16,5 7243,5
60-005-05 Liðómskoðun af flóknum lið (öxl, mjöðm, úlnliður, rist) 22 9658
60-005-06 Liðómskoðun 7/10 liðum (stöðluð mæling) 27,5 12072,5
60-005-07 Liðómskoðun af 28 liðum (þátt í heildarmati – nýkoma) 33 14487
60-005-08 Ómstýrð ástunga/sýnataka (leggst við ástungu) 16,5 7243,5
60-005-09 Ómskoðun af slagæðum (GCA greiningarskimun) 22 9658
60-008-01 Liðvökvarannsókn (mucinleit- kristallaleit) 10 4390
       
Inngrip/meðferð    
60-006-02 Deyfing fyrir inngrip 5,5 2414,5
60-006-03 Ástunga vegna flókinna sinameina (trigger finger, De Quervain, Carpal Tunnel) 16,5 7243,5
60-006-01 Ástunga vegna einfaldra sinameina (Inndæling í sinafestur) 10 4390
60-007-03 Liðstunga í aðra liði en mjaðmarliði 10 4390
60-009-01 Liðstunga í mjaðmarlið 15 6585
60-009-04 Skoðun og mat á háræðalykkjum í naglbeð 11 4829
60-009-03 Meðferð Duputren’s herslis 33 14487
60-007-02 Innhelling á líttæknilyfi/önnur innrennslislyf – fyrir hvern hálftíma sem lyfið rennur inn 10 4390
60-007-01 Húðsýnataka 10 4390
60-009-02 Tekið stungusýni til meinfrumurannsókna 15 6585
60-010-01 Munnvatnskirtilssýnataka 25 10975
60-010-02 Vöðvasýnataka 25 10975
60-010-03 Efnisgjald við sterainnspýtingu L 6,6 2897,4
60-010-04 Efnisgjald við sterainnspýtingu D 5,5 2414,5
án kóða Parafín vaxbað 11 4829