Gjaldskrá – Anna Björnsdóttir

 

GJALDSKRÁ ÖNNU BJÖRNSDÓTTUR TAUGALÆKNIS
Gjaldskráin gildir frá 1. september 2021
Einingaverð Sjúkratrygginga Íslands er 439 krónur
ATH! Greiðsluþátttaka Sjúkratrygginga Íslands á aðeins við um svörtu gjaldliðina
Allur kostnaður við rauða gjaldliði fellur á sjúkling sjálfan án greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands
Númer Lýsing Einingar Krónur
84-001-01 Stutt viðtal 14,0 6146
84-001-02 Tilvísun: Sjúklingur kemur eftir tilvísun frá öðrum lækni 8,0 3512
84-001-03 Tilvísun frá öðrum taugalækni í annað álit 14,0 6146
84-002-01 Viðtal og skoðun 21,5 9439
84-002-06 Viðtal og skoðun, leiðrétting vegna samningsleysis við SÍ 5,0 2195
84-002-02 Viðtal og skoðun án annarra sérgreindra rannsókna eða aðgerða 21,5 9439
84-002-05 Fyrsta viðtal sjúklings (aðeins gr. einu sinni vegna hvers sjúklings) 35,0 15365
84-002-06 Fyrsta viðtal sjúklings, leiðrétting vegna samningsleysis við SÍ 10 4390
84-003-06 Álagsviðtal 45,0 19755
84-003-06 Álagsviðtal, leiðrétting vegna samningsleysis við SÍ 10,0 4390
84-003-02 Álag vegna langs viðtals 13,0 5707
84-003-03 Álag vegna fjölskylduviðtals 7,0 3073
84-003-04 Fjölskyldufundur með eða án sjúklings 80,0 35120
84-003-05 Forfallagjald 14,0 6146
84-004-01 Vitjun 25,0 10975
84-004-02 Vitjun á hjúkrunarheimili að beiðni læknis 35,0 15365
84-004-10 Endurkomuviðtal 26,0 11414
84-004-11 Endurkomuviðtal, leiðrétting vegna samningsleysis við SÍ 12,0 5268
84-005-01 Inndæling í sinafestur ein eða fleiri 8,0 3512
84-007-01 Nákv. neurologisk skoðun 12,0 5268
84-007-09 Nákv. neurologisk skoðun, leiðrétting vegna samningsleysis við SÍ 3,5 1537
84-007-02 UPDRS III eða UHDRS 16,0 7024
84-007-03 Minnispróf MOCA 20,0 8780
84-007-04 Yfirferð rannsókna 12,0 5268
84-007-05 Orthostatisk blóðþrýstingsmæling 7,0 3073
84-007-06 Sérhæft mat 23,0 10097
84-007-07 Fræðsla vegna taugasjúkdóms 13,0 5707
84-007-08 Fræðsla um DBS eða Duodopa meðferðir 12,0 5268
84-007-10 Ráðgjöf vegna erfðasjúkdóms 8,0 3512
84-011-01 Botox inj. í vöðva/húð (viðtal innifalið) 38,0 16682
84-011-02 Botox inj. efnisgjald 10,0 4390
84-020-01 Sólarhrings blóðþrýstingsmæling, viðtal innifalið (ekki er greitt sérstaklega fyrir viðtal)  ** 50,0 21950
84-020-02 Botox inj. í vöðva/húð með vöðvariti  (viðtal innifalið) 50,0 21950
84-020-03 Botox inj. með EMG efnis- og tækjagjald 21,0 9219
84-030-01 DBS-stilling. Innifalið í gjaldliðnum er stilling á rafskauti, endurmat á lyfjameðferð, símtöl vegna vandamála  tengdum rafskautunum, beiðnaskrif, m.a. fyrir þjálfun og samskipti við aðra sérgreinalækna vegna sjúklingsins.  Má taka með 84-002-01 60,0 26340
84-0TG-01 DBS tækjagjald 10,0 4390
84-030-04 DBS-stilling, leiðrétting vegna samningsleysis við SÍ 10,0 4390
84-030-02 ON/OFF prófun fyrir DBS skurðaðgerð 143,0 62777
84-030-03 Uppvinnsla fyrir DBS skurðaðgerð (símtöl og öll samskipti við aðgerðarteymi og sjúkling fyrir og eftir aðgerð innifalin) 930,0 408270
84-040-01 Lyfjaendurnýjun 1 lyfseðill án símtals 5,0 2195
84-041-01 Símtal eða rafræn samskipti (einföld samskipti/símtal/heilsuvera/tölvupóstsamskipti/endurnýjun 1-3 lyfseðla 13,2 5795
84-041-02 Símtal eða rafræn samskipti (flókin samskipti taka þó ekki lengri en 20 mínútur/lyfjabreytingar í lyfjaskömmtun/lyfseðlar 27,5 12073
84-041-03 Símtal eða rafræn samskipti (flókin samskipti/símtal/myndsamtal/heilsuvera/tölvupóstsamskipti/endurnýjun meira en 3 lyfseðla – eftirlit með meðferð, greiningu læknisverk sem tekur 20-25 mínútur 41,8 18350
FT-001-04 Rafræn samskipti 12 5268
FT-002-04 Fjarlækning 25 10975
84-050-01 Vottorð staðfesting á komu 5,0 2195
84-050-02 Vottorð fyrir þjálfun 5,0 2195
84-050-03 Vottorð fyrir hjálpartæki 8,0 3512
84-050-04 Umsókn um lyfjaskírteini 8,0 3512
84-050-05 Beiðni um heimahjúkrun 12,0 5268
84-050-06 Beiðni um endurhæfingarinnlögn 12,0 5268
84-050-07 Vottorð til stéttarfélags án greinargerðar 15,0 6585
84-050-08 Vottorð um veikindi/fjarvistir til atvinnurekanda 5,0 2195
84-050-09 Vottorð almennt 12,0 5268
84-050-10 Vottorð fyrir P-merki eða akstursþjónustu 8,0 3512
84-050-11 Umsókn til Siglinganefndar 20,0 8780
84-050-12 Vottorð fyrir hverjar 15 mínútur af vinnu 36,0 15804
84-050-13 Örorkuvottorð 20,0 8780
84-050-14 Hreyfihömlunarvottorð 12,0 5268
84-050-15 Vottorð vegna dagþjálfunar 12,0 5268
84-050-16 Tilvísun í taugasálfræðilegt mat 12,0 5268
84-050-17 Tilvísun til sérfræðings 12,0 5268