Gjaldskrá – Anna Björnsdóttir – Heilsuklasinn

Gjaldskrá – Anna Björnsdóttir

GJALDSKRÁ ÖNNU BJÖRNSDÓTTUR TAUGALÆKNIS
Gjaldskráin gildir frá 10. apríl 2022
Einingaverð Sjúkratrygginga Íslands er 439 krónur
ATH! Greiðsluþátttaka Sjúkratrygginga Íslands á aðeins við um svörtu gjaldliðina
Allur kostnaður við rauða gjaldliði fellur á sjúkling sjálfan án greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands    
   
Númer Lýsing Einingar Krónur
84-001-01 Stutt viðtal 14.0 6146
84-001-02 Tilvísun: Sjúklingur kemur eftir tilvísun frá öðrum lækni 9.0 3951
84-001-03 Tilvísun frá öðrum taugalækni í annað álit 15.5 6805
84-002-01 Viðtal og skoðun 21.5 9439
84-002-06 Viðtal og skoðun, leiðrétting vegna samningsleysis við SÍ 8.0 3512
84-002-02 Viðtal og skoðun án annarra sérgreindra rannsókna eða aðgerða 21.5 9439
84-002-05 Fyrsta viðtal sjúklings (aðeins gr. einu sinni vegna hvers sjúklings) 35.0 15365
84-002-07 Fyrsta viðtal sjúklings, leiðrétting vegna samningsleysis við SÍ 14.5 6366
84-003-01 Álagsviðtal 45.0 19755
84-003-06 Álagsviðtal, leiðrétting vegna samningsleysis við SÍ 15.5 6805
84-003-02 Álag vegna langs viðtals 14.5 6366
84-003-03 Álag vegna fjölskylduviðtals 8.0 3512
84-003-04 Fjölskyldufundur með eða án sjúklings 88.0 38632
84-003-05 Forfallagjald 16.0 7024
84-004-01 Vitjun 25.0 10975
84-004-02 Vitjun á hjúkrunarheimili að beiðni læknis 38.5 16902
84-004-03 Botox í háls eða við sialorrheu fyrir hjúkrunarheimili án EMG 70.5 30950
84-004-04 Botox vegna spasticitets fyrir hjúkrunarheimili með EMG 95.5 41925
84-004-10 Endurkomuviðtal 26.0 11414
84-004-11 Endurkomuviðtal, leiðrétting vegna samningsleysis við SÍ 14.0 6146
84-005-01 Inndæling í sinafestur ein eða fleiri 8.0 3512
84-007-01 Nákv. neurologisk skoðun 12.0 5268
84-007-09 Nákv. neurologisk skoðun, leiðrétting vegna samningsleysis við SÍ 5.5 2415
84-007-02 UPDRS III eða UHDRS 18.0 7902
84-007-03 Minnispróf MOCA 22.0 9658
84-007-04 Yfirferð rannsókna 13.5 5927
84-007-05 Orthostatisk blóðþrýstingsmæling 8.0 3512
84-007-06 Sérhæft mat 25.5 11195
84-007-07 Fræðsla vegna taugasjúkdóms 15.0 6585
84-007-08 Fræðsla um DBS eða Duodopa meðferðir 13.5 5927
84-007-10 Ráðgjöf vegna erfðasjúkdóms 9.0 3951
84-011-01 Botox inj. í vöðva/húð 38.0 16682
84-011-02 Botox inj. efnisgjald 15.0 6585
84-020-01 Sólarhrings blóðþrýstingsmæling, viðtal innifalið (ekki er greitt sérstaklega fyrir viðtal) ** 50.0 21950
84-020-02 Botox inj. í vöðva/húð með vöðvariti 50.0 21950
84-020-03 Botox inj. með EMG efnis- og tækjagjald 28.0 12292
84-030-01 DBS-stilling. Innifalið í gjaldliðnum er stilling á rafskauti, endurmat á lyfjameðferð, símtöl vegna vandamála tengdum rafskautunum, beiðnaskrif, m.a. fyrir þjálfun og samskipti við aðra sérgreinalækna vegna sjúklingsins. Má taka með 84-002-01 60.0 26340
84-0TG-01 DBS tækjagjald 10.0 4390
84-030-04 DBS-stilling, leiðrétting vegna samningsleysis við SÍ 17.0 7463
84-030-02 ON/OFF prófun fyrir DBS skurðaðgerð 155.0 68045
84-030-03 Uppvinnsla fyrir DBS skurðaðgerð (símtöl og öll samskipti við aðgerðarteymi og sjúkling fyrir og eftir aðgerð innifalin) 1023.0 449097
84-040-01 Lyfjaendurnýjun 1 lyfseðill án símtals 5.5 2415
84-041-01 Símtal eða rafræn samskipti (einföld samskipti/símtal/heilsuvera/tölvupóstsamskipti/endurnýjun 1-3 lyfseðla 14.5 6366
84-041-02 Símtal eða rafræn samskipti (flókin samskipti taka þó ekki lengri en 20 mínútur/lyfjabreytingar í lyfjaskömmtun/lyfseðlar 30.0 13170
84-041-03 Símtal eða rafræn samskipti (flókin samskipti/símtal/myndsamtal/heilsuvera/tölvupóstsamskipti/endurnýjun meira en 3 lyfseðla – eftirlit með meðferð, greiningu læknisverk sem tekur 20-25 mínútur 46.0 20194
FT-001-04 Rafræn samskipti 12 5268
FT-002-04 Fjarlækning 25 10975
FT-004-10 Rafræn samskipti – leiðrétting vegna samningsleysis við SÍ 2.0 878
84-050-01 Vottorð staðfesting á komu 5.5 2415
84-050-02 Vottorð fyrir þjálfun 5.5 2415
84-050-03 Vottorð fyrir hjálpartæki 9.0 3951
84-050-04 Umsókn um lyfjaskírteini 9.0 3951
84-050-05 Beiðni um heimahjúkrun 13.0 5707
84-050-06 Beiðni um endurhæfingarinnlögn 14.0 6146
84-050-07 Vottorð til stéttarfélags 20.0 8780
84-050-08 Vottorð um veikindi/fjarvistir til atvinnurekanda 5.5 2415
84-050-09 Vottorð almennt 13.5 5927
84-050-10 Vottorð fyrir P-merki eða akstursþjónustu 9.0 3951
84-050-11 Umsókn til Siglinganefndar 24.0 10536
84-050-12 Vottorð fyrir hverjar 15 mínútur af vinnu 40.0 17560
84-050-13 Örorkuvottorð 35.0 15365
84-050-14 Hreyfihömlunarvottorð 13.0 5707
84-050-15 Vottorð vegna dagþjálfunar 13.0 5707
84-050-16 Tilvísun í taugasálfræðilegt mat 13.0 5707
84-050-17 Tilvísun til annars læknis eða stofnunar 13.0 5707
84-050-18 Vottorð á ensku og sendingarkostnaður 5.0 2195
84-050-19 Læknabréf vegna færni- og heilsumats 24.0 10536